http%3A//flash-mp3-player.net/medias/another_world.mp3

חיים שימשילשווילי ז"ל
1919-1939
חיים שימשילשווילי נולד באוני, גרוזיה, ברית המועצות, בשנת 1919 לשמעון ולאה. הוא היה סטודנט באוניברסיטת טביליסי שבגרוזיה ורווק. לפני מלחמת העולם השנייה הוא התגורר באוני, גרוזיה, ברית המועצות. נלחם כחייל בצבא הרוסי כנגד גרמניה במלחמת העולם השנייה. נספה במינסק, בלרוס, ברית המועצות בגיל 20.

עמוד ההנצחה של חיים ז"ל באתר הרשמי של יד ושם
Yad Vashem Memorial Haim Shimshilashvili
טקס הנצחה ביד ושם לזכרו של חיים ז"ל

הנציח את יקירך מכתב 18 המשפחות רבנים בתי כנסת בגרוזיה בתי כנסת בישראל אתר ההנצחה
טקס הנצחה לזכרו של חיים ז.ל