ציפורה ציצואשווילי ז"ל 1912-1998
ישראל ציצואשווילי ז"ל 1908-ח' בחשוון
ישראל בן יששכר וחווה ז"ל
נולד בשנת 1908, נפטר בח' בחשוון
נקבר בהר הזיתים בירושלים

ציפורה בת שמואל ודבורה, אשת ישראל ז"ל
נולדה בשנת 1912, נפטרה בשנת 1998 בי"א בחשוון
נקברה בהר הזיתים בירושלים

הנציח את יקירך מכתב 18 המשפחות רבנים בתי כנסת בגרוזיה בתי כנסת בישראל אתר ההנצחה