לאה שימשילאשוילי ז"ל 1900-1980
סימון שימשילאשוילי ז"ל 1889-1980
סימון שימשילאשוילי בן יוסף ורחל ז"ל
נפטר בכ"א בתמוז תש"מ - 05.07.1980
נקבר בהר הזיתים בירושלים

לאה שימשילאשוילי בת דוד וחנה, אשת סימון ז"ל
נפטרה בד' בסיוון תש"מ - 19.05.1980
נקברה בהר הזיתים בירושלים

בנם - חיים ז"ל - נספה במינסק, בלרוס, ברית המועצות בגיל 20

הנציח את יקירך מכתב 18 המשפחות רבנים בתי כנסת בגרוזיה בתי כנסת בישראל אתר ההנצחה